Hệ Thống Game Thủ

Hệ Thống Game Thủ

Hệ Thống Game Thủ.
NVC bị một cái hệ thống game thủ ký sinh, yêu cầu bắt buộc chơi trò chơi 9k truyền kỳ đạt tới cảnh giới cao nhất.
Từ đây nhiều bí mật kinh thiên động địa, quỷ khiếp thần sầu từ từ hé lộ
Mộng Quyền Tài – Say gối Mỹ Nhân
Hệ Thống Game Thủ không chỉ đơn giản là chơi game…

Nguồn: banlong