Hồng Lệ Bất Tương Tư

Nguồn: Bất Thị Văn Manh Qua
Dịch: Quin
Beta: BachPhiUyen

Ta là Thọ Vương phi, Vương phi thứ hai nhà Thọ vương.

Sau khi ta được gả vào Thọ Vương phủ được một tháng, trong cung truyền tới một tin tức rằng Dương Ngọc Hoàn, nữ tu Đạo giáo của chùa Ngọc Thanh là Quý phi.

Vị Dương Quý Phi này còn có một thân phận, bà ấy từng là vị vương phi đầu tiên của nhà Thọ vương, bây giờ chính là con dâu của thánh thượng.

Ngày ấy khi Dương Quý phi nhập cung, đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy phu quân của ta.