Mưu Khanh

Tác giả: Sơn Trà Cơ

Dịch: Lục Phấn Côi Tư 绿粉瑰姿

Giới thiệu:

Công chúa sắp phải đi hòa thân rồi.

Rất không may.

Ta chính là vị công chúa kia...