Năm Thứ Ba

Năm Thứ Ba

Tên truyện: Năm thứ ba
Tên Hán Việt: Đệ tam niên
Tác giả: Mười Hai Dặm Nhàn
Thể loại: Nguyên tác, Ngôn tình, Hiện đại, Tình yêu sâu sắc
Edit: Tao là bố mày
Beta: Mày là bố tao

Giới thiệu vắn tắt:

Nay là năm thứ ba, cũng chỉ có mình tôi biết mốc thời gian ấy.
*Lời kể lại của một người yêu đơn phương
Tóm tắt bằng một câu: Mười chín tuổi, tớ vẫn thích cậu
Lập ý: Không ngừng yêu