Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Người Láng Giềng Của Ánh Trăng là một câu chuyện tình ngọt ngào giữa một sĩ quan ưu tú và cô. Cô cứ quan tâm anh, rồi tiếp cận anh, làm anh phải xuyến xao, và... chịu trách nhiệm.