Thần Y Lâm Cứu Em Đi

Thần Y Lâm Cứu Em Đi

"Lâm Trác Úy lúc anh nhận được lá thư này chắc anh đã ra tù rồi. Thời gian qua cảm ơn sự chăm sóc và giúp đỡ tận tình của anh! Tôi đã kết hôn xin đừng tới tìm tôi nữa xin anh tha thứ cho tôi! Anh nhất định sẽ tìm được người mới tốt hơn Lý Tình thân gửi."

Đọc xong lá thư này Lâm Trác Úy như bị sét đánh giữa trời quang.

Anh không thể tin được!

Anh ngồi tù vì cô ấy hai năm cuối cùng thì đổi lại được cái gì đổi lại được một cái nón xanh đội lên trên đầu!