Tiên Đan Cho Ngươi Độc Dược Phần Ta

Lục Cảnh bất ngờ xuyên không đến một triều đại giống như triều Tống và khám phá ra rằng dưới tấm bề trên yên bạo của giang hồ, còn ẩn chứa một thế giới huyền bí không ngờ.

Để giải quyết vấn đề nội lực trong cơ thể, Lục Cảnh buộc vượt qua cánh cửa kia, nhưng kết quả không như ý muốn khi vấn đề trở nên phức tạp hơn.

Và tự nhủ: "Ta có vạn kiếm phá nhất pháp, ta đang nghiêm túc muốn làm lô đỉnh, tuyệt đối không được tu luyện..." - Thường xuyên đọc truyện tại sstruyen.vn để khám phá những điều bí ẩn hơn.