Tình Yêu Không Nói Ra

Tác giả: Cao Mỗ Pháp Lực Vô Biên

Dịch: Lục Phấn Côi Tư

===

Sau khi kỳ thi cao khảo kết thúc, tôi trở lại trường để dọn dẹp đồ đạc, có một cuốn nhật ký trên bàn của tôi.

Không phải của tôi nhưng lại viết tên tôi, cuốn sổ dày chứa cả thanh xuân được giấu kín, là nhật ký của một nam sinh thầm mến tôi suốt ba năm.

Trong khi tôi mười bảy tuổi tươi sáng rực rỡ, khi tôi tự cho rằng thanh xuân nhàm chán vô vị, hoá ra cũng có người thích tôi như vậy.