Zombie Chỉ Cắn 1M8

Tác giả: 沉鱼

Dịch: Thích Ăn Dưa 502

Thể loại: Zombie, hài

Chương: 8

Văn án:

Là một Zombie nhưng tôi lại bị đồng loại của mình tẩy chay.

Họ bảo tôi không đạt doanh số.

Bởi vì tôi có một nguyên tắc.

Tôi chỉ cắn những người đàn ông cao trên 1m8.