Ngược Đầu Sóng Gió

Ngược Đầu Sóng Gió

Văn Án:

Bạn đang đọc truyện Ngược Đầu Sóng Gió của tác giả Mục Hoa. "Tôi sẽ khiến cho cô ngay cả trong mơ cũng thấy tôi, có thế, cô mới thôi mơ mộng đến người khác.."

"Muốn chết vậy hãy đợi đến khi tôi chán cô, cô mới được phép chết!!"